ربات Autosub۶۰۰۰: کشف موجودات زنده

دوست دارید بدانید کف دریاهای عمیق چه موجوداتی زندگی می کنند؟ خب، برای پیداکردن جواب همین سوال یک ربات AUV (وسیله زیرآبی خودکار) به کمکمان آمده است. به همین منظور تیمی در مرکز ملی مساحی اقیانوس انگستان یا NOC با سرپرستی دکتر کریستی موریس، یکی از این زیردریایی های بی سرنشین را با سیستم تصویربرداری دارای رزولوشن بالا مجهز کرده اند. در نتیجه اینگونه ادعا می شود که زیردریایی یادشده، نسبت به روشِ معمول تورکشیِ علمی، برای شناسایی حیات جاری در عمق آب ها بسیار مجهزتر است.
Autosub6000 که ساخته دست مهندسانNOC است، قادر است بدون سرنشین و با اتکا به مسیرهای دریایی از قبل برنامه ریزی شده ای که در اختیارش قرار می گیرد به سفر در عمق دریاها پرداخته و همزمان کف دریا را نیز مساحی نماید. ربات یادشده می تواند حداکثر ۶ هزار متر به عمق دریا رفته و با توجه به قدرت پکیج باتری لیتیوم پلیمری خود به مدت ۷۰ ساعت هم زیرآب باقی بماند.
ویژگی‌ها:
همچنین در این تحقیق، زیردریایی وظیفه داشته تا با استفاده از دوربین خود که رو به پایین تنظیم شده دایم از کف دریا عکس بگیرد. سپس دانشمندان برای شناسایی موجوداتی حاضر در تصاویر آنها را تحلیل می کنند، و اندازه حیوان را بر اساس تعداد پیسکل های عکس حدس می زنند. می توان با در نظرگرفتن تعداد دفعات ظاهر شدن انواع مختلف این حیوانات در تصاویر، توزیع آنها را علاوه بر زیست توده ناحیه مساحی شده، در نواحی وسیع تری از کف دریا هم تخمین زد. افزون بر این، با قیاس تصویر گرفته شده در یک ناحیه به ازای دفعات مختلف می شود تغییر جمعیت جانداران یادشده در آن ناحیه خاص را نیز محاسبه کرد.
اما در روش های سنتی توراندازی ابتدا تور در امتداد کف دریا کشیده می شود. بعد از انجام این کار و کشیدن تور، محققان مواردی را که در تور یافت می شود برسی می کنند. بنا به اظهارات دانشمندان NOC با استفاده از این روش تعداد زیادی از ارگانیسم های زنده ای را که دقیقا کف دریا زندگی می کنند به دام می اندازد ولی تعدادی از ارگانیسم ها هرگز به تور نمی افتند. اما درپروژه کنونی، تصاویر گرفته شده توسط ربات زیردریایی، نشان داد که جانداران اولیه دریایی رایج ترین گونه های جانوری زیرآبی هستند (که این موضوع در مطالعات انجام گرفته به روش قدیمی مشخص نشده بود، زیرا تور جانداران اولیه دریایی را به قدری له و لورده می کرد که قابل تشخیص نبودند). دکتر هنری روهل، یکی از سرپرستان تحقیق می گوید: “فعلا در حال خلق نقشه های تصویری از حیوانات کف دریا هستیم که ممکن است اندازه این مساحی ها حتی با شهرهای روی زمین هم برابری کند. به این ترتیب، رابطه بین اکولوژی، کارکرد اکولوژیکی و اثرات حاصل از فعالیت های انسانی را به گونه ای که پیش از این سابقه نداشته متوجه خواهیم شد”. منبع: http://kooy.ir