ربات MIA: ربات سرگرم کننده حیوانات خانگی

ربات MIA یک ربات سرگرم کننده حیوانات خانگی بوده که قادر به ایجاد تحرک و سرگرمی برای حیوان خانگی شما اعم از سگ و گربه می‌باشد. در خانه خود به صورت خودکار حرکت نموده و از موانع و پله‌ها اجتناب می‌کند. این محصول با دوام، قادر به تشخیص پله، رنگ چشم قابل تنظیم، تهیه غذای خشک و پشتیبانی از برنامه‌های مرتبط با ربات است.
ویژگی‌های ربات MIA:
 
  • صد در صد مستقل
  • رنگ چشم قابل برنامه‌ریزی
  • ذخیره مواد غذایی خشک
  • سیستم تشخیص ضربه
  • سیستم تشخیص پله
  • حرکت در مسیرهای سخت و فرش
  • فناوری اکوسیستم IoT
  • عملکرد شروع آسان
  • ساختار پلیمری قوی
  • سیستم خودکار توقف در شیب
منبع: robot.cfp.co.ir