کارگروه کشاورزی هوشمند تشکیل جلسه داد.

این نشست پس از انتشار فراخوان عضویت، با حضور اعضای جدید و جمعی از اعضای کمیسیون اینترنت اشیا و داده های عظیم، عصر دوشنبه بصورت آنلاین برگزار شد.
حمید بهنگار عضو کمیسیون «اینترنت اشیا و داده‌های عظیم» و مسئول کارگروه «کشاورزی هوشمند»، با اشاره به تاریخچه کشاورزی و ارائه آمار وضعیت کشور در این صنعت، درباره ضرورت همگرایی فناوری‌ها و فعالیت‌های میان رشته‌ای گفت: «با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط خاص کشور، دیگر ضروری است کشاورزی به فناوری‌های نوین تجهیز شود، چرا که در غیر این صورت محکوم به نابودی است. اتوماسیون و هوشمندسازی، دو مقوله جدا از هم هستند. هوشمند سازی، نسل بعدی اتوماسیون محسوب می‌شود و نباید آنها را به جای هم القا کرد.»
او با تاکید بر لزوم پذیرش شرکت‌های حوزه فناوری‌های نوین در صنعت کشاورزی به عنوان بخشی از اکوسیستم کشاورزی، گفت:
«باید به نقش دولت، بخش خصوصی و بهره بردار به عنوان ۳ عنصر کلیدی در اکوسیستم کشاورزی هوشمند، به صورت متوازن پرداخته شود.»
همچنین در این جلسه اعضای جدید کارگروه با معرفی زمینه فعالیت تخصصی خود در حوزه کشاورزی هوشمند، درباره پاره‌ای از مشکلات و معضلات پیشین و تبیین دقیق اهداف کارگروه گفتگو و تبادل نظر کردند.
این کارگروه که متکشل از حدود ۵۰ عضو از فعالان این حوزه است، به صورت منظم و هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دهد.
منبع: سازمان نظام صنفی تهران