ربات Rashmi: ربات انسان نما هوشمند

ربات Rashmi یک ربات انسان نما هوشمند بوده که دارای سنسورهای تشخیص چهره و هوش مصنوعی قوی برای ارتباط برقرار کردن با مردم است.
ربات Rashmi می‌تواند به زبان‌های مختلف از قبیل هندی، انگلیسی، باگیپوری و مراتی صحبت کند.
همچنین این ربات با استفاده از هوش مصنوعی قوی خود قادر به خندیدن، ایجاد حالت‌های مختلف صورت براساس حس دریافتی از مخاطب است. منبع: robot.cfp.co.ir