زیرساخت های فنی برای توسعه ی اینترنت اشیاء را فراهم کردیم.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت های فنی لازم برای توسعه اینترنت اشیاء را فراهم کرده است. در نخستین روز برگزاری نمایشگاه تله کام ۲۰۱۸ پنل تخصصی اینترنت اشیاء با حضور رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران و تنی چند از فعالان این حوزه برگزار شد.
حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این پنل درباره افزایش حجم بازار ICT بر اساس برنامه ششم توسعه، گفت: بخشی از این بازار مربوط به حوزه اینترنت اشیا است و با زیرساخت های موجود شرایط برای به دست آوردن این بازار مهیا است.
وی افزود: در حوزه اینترنت اشیا آنچه که تاکنون انجام شده در قالب تفاهم نامه هایی با وزارت جهاد کشاورزی، نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست است که وزارت ارتباطات به عنوان تسهیل کننده در این حوزه حضور دارد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نقش این سازمان در این حوزه اشاره کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات نقش مقررات گذاری در این حوزه را به عهده دارد و در حوزه ایجاد باند های فرکانسی مورد نیاز و مجوز های آن وظایفی دارد که در این زمینه مشکلی وجود ندارد و برای اختصاص باند اضافی به اپراتورها کمبودی نداریم.
وی به موضوع چگونگی استفاده از دیتاها در حوزه اینترنت اشیا نیز پرداخت و در ادامه افزود: سازمان تنظیم مقررات به تنهایی نمی تواند در حوزه دیتاهای جمع آوری شده در حوزه اینترنت اشیا که شامل دیتاهای مکانی و اطلاعات مشترکین است، وارد شود و نیاز به تصمیم گیری کلان در سطح کشور است که نحوه استفاده از بیگ دیتاها در کشور مشخص شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: همکاری های لازم در این حوزه با نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر مانند مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده است اما اینکه در حوزه اینترنت اشیا سرنوشت و مالکیت دیتاها به چه صورتی می شود نیازمند بررسی های بیشتری است.
وی با اشاره به اینکه از نظر زیرساخت ها مشکلی در این حوزه نداریم، افزود: وزارت ارتباطات در این حوزه پیش قدم است و با مشارکت در انجام پروژه های اینترنت اشیا به دنبال فراهم کردن زمینه لازم در این حوزه است. منبع: بازدید